ข่าวสาร  ข่าวสารและโปรโมชั่น

21Dec 2018
คมนาคมลั่น 1 เม.ย.62 เปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

คมนาคมลั่น 1 เม.ย.62 เปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง ให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ว่า ได้มีการหารือถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา (ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน) แห่งที่ 2 โดยขณะนี้มีความคืบหน้างานอาคารด่าน โดยผลงานฝั่งไทย ดำเนินการแล้วร้อยละ 94.80

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 ส่วนผลงานฝั่งเมียนมาร์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฝั่งเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เห็นควรให้กำหนดพิธีเปิดใช้สะพานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ได้หารือในประเด็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IICBTA) ระหว่างไทย – เมียนมาร์ และร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IICBTA) โดยมอบกรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างบันทึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างไทยและเมียนมาร์

ขอบคุณที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Tag คำค้นหา